Steinerkasvatuksen liitto

Steinervanhemmat 

Vanhempainjaostossa keskitytään steinerpedagogisenliikkeen kehittämiseen ja tukemiseen sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön vanhemman näkökulmasta.

Jaoston kokouksiin ovat tervetulleita kaikki steinerpäiväkotilasten ja -koululaisten vanhemmat. Kokousten matkakulut on kunkin osallistujan / osallistujan taustayhteisön hoidettava itse.

Vanhempainjaosto tekee myös kansainvälistä yhteistyötä. Kansainvälinen steinervanhempien verkosto: www.waldorfparents.net

Jaoston puheenjohtaja / kokoonkutsuja:

Chia KoskinenTampereen Rudolf Steiner -koulu

vanhempainjaosto@steinerkasvatus.fi

 

 

 

 

>> Tilaa tästä steinervanhempien uutiskirje!

Steinervanhempien uutiskirje ilmestyy n. 4 kertaa vuodessa. Siinä kerrotaan valtakunnallisesta toiminnasta ja tapahtumista, sekä paikallisista tempauksista ja ideoista.

Uutiskirjettä toimittavat:

Chia Koskinen

 

Materiaalia uutiskirjeeseen voi lähettää Steinerkasvatuksen liiton toimistolle.

 

>> Tarkista kokousajat liiton sisäisestä kalenterista.

>> Vanhempainjaoston kokousaineistot

Matkakorvaukset voi hakea tällä lomakkeella
Matkakorvauslomake.xls