Steinerkasvatuksen liitto

Tervetuloa!

Steinerkoululaisten ja -päiväkotilasten vanhemmat!

Tälle aloitussivulle on koottu ajankohtaisia linkkejä teille!

Yhteystiedot:

NAPPI_kaikki_koulut_vih.png NAPPI_kaikki_paivakodit_or.png

Steinerkoululiike on kansainvälinen

Mitä eroa?

Miten steinerkoulu eroaa muista kouluista? Pääasiallinen ero on pedagogiikka. Muutamina selkeinä eroina muihin kouluihin...

>> Lue lisää

Missä?

Suomessa on 26 steinerkoulua ja 44 steinerpäiväkotia. Steinerpedagogista toimintaa on yli 30 paikkakunnalla. Ehkäpä joku niistä on lähellä sinua.

>> Katso kartta

Mitä nyt?

Nyt kaikissa Suomen kouluissa työskennellään opetussuunnitelmauudistuksen parissa. Niin myös steinerkouluissa.

>> Lue lisää OPS2016