Steinerkasvatuksen liitto

NAPPI_OPS_vih.png.png

Projektin johto: 

Pia Pale

SteinerOPS-rungon toimittajat:
Jarno Paalasmaa,
Eeva Raunela ja
Raija Lautela

STEINEROPS-runko on valmis

Kiitos kaikille stOPS-työhön osallistuneille! 

Steinerkasvatuksen liiton OPS-RUNKO-projekti on edennyt päätökseensä. Kuluneen parin vuoden aikana on kokoonnuttu, keskusteltu, kuunneltu, kysytty... 

SteinerOPS julkaistiin juhlallisesti 29.10.2015 Snellman-korkeakoululla. Yli 900-sivuinen opus toimii runkona kaikkien steinerkoulujen omille opetussuunnitelmille. 

Valmis stOPS-runko on nyt ladattavissa täältä:

SteinerOPS-runko pdf-tiedostona

(Ei sisällä lukuja 7 ja 8)

 

 

LUE Opettaja-lehden 26/2015 juttu OPS-julkistusjuhlasta!

LUE LISÄÄ steinerkoulujen yhteisestä OPS-RUNKO -projektista!

 

PERUSOPETUKSEN stOPS  - YLEINEN OSA

1. Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta

2. Perusopetus sivistyksen perustana

3.Perusopetuksen tehtävä ja tavoitteet

4. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

5. Oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen koulutyön järjestämisessä

6. Oppimisen arviointi

7.Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8. Oppilashuolto (Määräys annettu 3.3.2014)

9. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

10. Kaksikielinen opetus

11. Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva opetus

12. Valinnaiset opinnot
- koulukohtaiset valinnaisaineet

 

HUOM!

OSASSA YLEISEN OSAN LUKUJA ON MUKANA MYÖS LUKIO!

ESIOPETUS
ESI-STOPS

1.

Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma 

2.

Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

3.

Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri

4.

Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet

5.

Lapsen kasvun ja oppimisen tuki

6.

Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

7.

Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva esiopetus

 

 

PERUS- JA LUKIO-OPETUKSEN stOPS - AINEKOHTAISET  

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

RUOTSIN KIELI JA KIRJALLISUUS

TOINEN KOTIMAINEN, RUOTSI A-OPPIMÄÄRÄ

TOINEN KOTIMAINEN, RUOTSI, B1-OPPIMÄÄRÄ

TOINEN KOTIMAINEN, SUOMI, A-OPPIMÄÄRÄ

VIERASKIELI, ENGLANTI A

VIERASKIELI, SAKSA A

MATEMATIIKKA

YMPÄRISTÖOPPI

BIOLOGIA

MAANTIETO

FYSIIKKA

KEMIA

TERVEYSTIETO

USKONTO EV.LUT

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

HISTORIA

YHTEISKUNTAOPPI

MUSIIKKI

KUVATAIDE

KÄSITYÖ

LIIKUNTA

KOTITALOUS

OPPILAANOHJAUS

EURYTMIA

PUHE- JA DRAAMATAIDE

 

 Vain lukio - vielä vaiheessa...

PSYKOLOGIA

FILOSOFIA

Teemaopinnot, leirikoulut, matkat