Steinerkasvatuksen liitto

Steinerkoulu - koulu koko kouluajalle

Steinerkoulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu. Se tarkoittaa, että oppilaat ensimmäiseltä luokalta lukion loppuun käyvät koulunsa samassa paikassa, samojen opettajien ja koulutovereiden kanssa. Steinerkoulussa voi olla mahdollista, että sama opettaja opettaa vaikkapa englantia 13 vuotta! Luokanopettajan johdolla steinerkoulussa käydään koulua ensimmäiset kahdeksan vuotta.

Ennen steinerkoulua lapsi voi osallistua steinerpedagogiseen esiopetukseen - varsinaisen steinerkoulun jälkeen on vielä ylioppilasvuosi, jolloin  voi halutessan osallistua ylioppilaskirjoituksiin.

Steinerkoulu on koko perheen koulu. Vanhemmilla on mahdollisuus olla aktiivisesti mukana kouluyhteisön toiminnassa.

>> Steinerpedagoginen perusopetus

>> Steinerpedagoginen esiopetus

>> Steinerlukion opetus

 

 

Steinerkoulupolku
polveilee
läpi koko
kouluajan...

IKONIT_ilves_oikea.png

 

 

 

 

 

>> Steinerkoulu -polku