Steinerkasvatuksen liitto

Kuka oli Rudolf Steiner?

Teksti: Jarno Paalasmaa

Steinerkoulun alkuideoiden kehittäjä on kasvatusfilosofi Rudolf Joseph Lorenz Steiner (1861–1925).

Hän syntyi Kraljevecissa, silloisen Itävallan keisarikunnan unkarilaisella alueella. Hänen isänsä oli pienen rautatieaseman päällikkö, ja perhe eli suhteellisen vaatimatonta elämää.

Pojalle haluttiin kuitenkin antaa paras mahdollinen koulutus, ja suoritettuaan ylioppilastutkinnon hän opiskeli Wienin teknillisessä korkeakoulussa luonnontieteitä ja samalla myös filosofiaa Wienin yliopistossa. Opiskeluajan elatuksensa hän hankki Spechtin perheen lasten yksityisopettajana.

Steinerin läheisimmän opettajan, aikansa kuuluisan Goethe-tutkijan, professori K. J. von Schröerin suosittelemana Steiner kutsuttiin Weimariin Goethen luonnontieteellisten tutkimusten kokoajaksi ja toimittajaksi. Hän aloitti 15 vuotta kestävän työnsä vuonna 1882. Tänä aikana hän väitteli vuonna 1891 filosofian tohtoriksi väitöskirjallaan Totuus ja tiede sekä julkaisi muun muassa pääteoksensa Vapauden filosofia (1894).

Steiner viittaa Vapauden filosofiaan useasti myöhemmässä tuotannossaan, koska kyseessä on hänen myöhempien kirjoitustensa filosofinen perustelu. Sellaisenaan se on säilyttänyt Steinerin tuotannosta parhaiten ajankohtaisuutensa. Teoksessa hahmottuu Steinerin tietoteoria ja käsitys eettisyydestä. Näin ollen se on johdatus steinerkasvatuksen ytimeen, steinerkoulun oppimis- ja tiedonkäsitykseen sekä koulun tavoitteeseen.

Steinerpedagogiikan ja Steinerin ajattelun johdannon voi rakentaa myös 1800-luvun saksalaisesta filosofisen idealismin perinteestä käsin lähtien esimerkiksi J. G. Fichten, Fichte nuoremman eli I. H. Fichten, Schellingin, Hegelin ja Goethen ajattelusta.

Rudolf Steinerilla ei ollut omia lapsia, mutta naimisissa hän oli kaksi kertaa. Ensimmäinen avioliitto oli upseerin lesken Anna Euniken (o.s. Schultzin, myöh. Steiner) kanssa vuosina 1899–1911. Vuonna 1914 Steiner solmi avioliiton Marie von Siversin (myöh. Steiner) kanssa.

Vuosisadan vaihteen jälkeen Steinerin julkisen toiminnan laatu alkoi muuttua, ja hän alkoi puhua ihmisen ja maailman henkisestä kehityksestä. Hän liittyi teosofiseen seuraan, ja vuonna 1902 hänestä tuli seuran Saksan osaston pääsihteeri.

Ennen pitkää Steiner kuitenkin erosi teosofisesta liikkeestä, mikä johti antroposofisen seuran perustamiseen vuonna 1912. Ero johtui osaltaan myös Steinerin myönteisestä suhteesta kristinuskoon, sillä vuosisadan alun teosofia oli painottunut buddhalaisuuteen ja hindulaisuuteen.

Ensimmäisen maailmansodan aikana Sveitsiin Baselin lähelle rakennettiin Steinerin suunnittelema rakennus, ensimmäinen Goetheanum. Tämä uuden arkkitehtuurisuuntauksen alkuvirike tuhopoltettiin vuonna 1922. Sen paikalla on nykyään toinen Goetheanum, jossa toimii Steinerin perustama Vapaa hengentieteellinen korkeakoulu. Koulun tehtävänä on antroposofian monipuolinen kehittäminen.

Steinerin elämälle oli leimallista suorastaan yli-inhimilliseltä vaikuttava tuotteliaisuus – tarkastelipa asiaa sitten määrällisesti tai laadullisesti eli uusien ideoiden tuottamisen perspektiivistä. Hänen kootut kirjoituksensa käsittävät noin 350 teosta, joihin sisältyy yli 6 000 pikakirjoituksella muistiinpantua esitelmää. Suoraan kirjaksi kirjoitettuja tai artikkeleista myöhemmin koottuja teoksia on noin 40.

Tästä valtavasta kirjallisesta jäämistöstä saattaa olla vaikea hahmottaa kokonaisuutta, ja siihen liittyy nykykulttuurissa vieraiksikin koettuja teorioita. Esimerkiksi Steinerin ajatus ihmisen jälleensyntymisestä ja teoriat erilaisista henkisen maailman tasoista ovat kaiketi vieraita enemmistölle länsimaalaisista.

Steinerin pedagogiset kirjoitukset ja esitelmät – jos niihin ei suhtauduta dogmeina, mistä Steiner useasti varoitti – voivat kuitenkin yhä herättää lukijassa innoittavia oivalluksia. Tunnetuin ja menestynein Steinerin virikkeisiin pohjautuvista käytännön sovelluksista on steinerpedagogiikka ja sen käytännön toteutukset eli steinerkoulut ja steinerpäiväkodit.

Suhteellisen tunnettuja ovat myös laajennettu antroposofinen lääketiede, kehitysvammaisille suunnattu hoitopedagogiikka, luonnonmukaisen viljelyn uranuurtaja biodynaaminen viljely, liikuntataide eurytmia sekä uskonnon piirissä Kristiyhteisö ja talouden alalla yhteisöpankit.

>> Rudolf Steinerin vaikutus Steinerkoulujen syntyyn

 

Henkilot_ Rudolf Steiner_1889.jpg

Rudolf Steiner v. 1889

 

 

Henkilot_ Rudolf Steiner_1904.jpg

Rudolf Steiner v. 1904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kupla_ahkera_mies_O.png

IKONIT_pupu_vasen.png