Steinerkasvatuksen liitto

OPS_runko_banneri.jpg

HIENO YHTEINEN PROJEKTI EDESSÄ!

OPS-RUNKO -projektin tehtäväkentät lyhyesti:

PÄÄTOIMITTAJAT vastaavat projektin etenemisestä ja kirjoittavat yhteisen OPS-RUNGON steinerkoululiikkeelle.

OHJAUSRYHMÄtehtävä on projektin ohjaus ja mm. sen huolehtiminen että steinerpedagogiikan sovittaminen valtakunnallisten perusteiden raamiin onnistuu. 

SITOUTTAMISRYHMÄ  toimii välittäjänä yhteisöjen ja OPS-työn välillä. Ryhmän tehtävänä on steinerpedagogiikan sisältöjen työstäminen ja opetuksenjärjestäjien pedagogisten tarpeiden ja päämäärien esille tuominen.
SITOUTTAMISRYHMÄNÄ TOIMIVAT KOULUJAOSTO JA VARHAISKASVATUSJAOSTO YHDESSÄ

  • kaikkia koulu- ja päiväkotiyhteisöjä pyydetään ilmoittamaan edustajansa Steinerkasvatuksen liiton toimistolle.

AINERYHMÄT on tarkoitus saada aktiivisiksi. Kouluja pyydetään välittämään tieto opettajille, jotta aineryhmärekisteri saadaan täyteen (ilmoittaudu extranetissä!).

TEEMASEMINAARIT
Kuusi teemaseminaaria kokoaa steinerkasvatusväen yhteen muodostamaan yhteistä kuvaa steinerpedagogisesta toimintakulttuurista.

steinerOPS_banderolli_2014_netti.png

LÄPINÄKYVYYS JA PALAUTTEEN ANTO: Kirjoitustyön etenemistä on mahdollista seurata Steinerkasvatuksen liiton extranetin työskentelysivuilla. Kaikki saatu palaute on tervetullutta.

OPS-RUNKO -projektin aineistot ovat liiton projektisivuilla: 

https://sites.google.com/a/steinerkasvatus.fi/ops-runko/