Steinerkasvatuksen liitto

Mitä eroa? Mitä samaa?

Miten steinerkoulu eroaa muista kouluista? Pääasiallinen ero on pedagogiikka. Muutamina selkeinä eroina muihin kouluihin voidaan nähdä:

  • Lähestymistapa: Steinerpedagogiikassa lähestytään opetettavia asioita kokonaisuudesta käsin.
  • Alkuopetus: Alkuopetus on päällisinpuolin verkkaista - koululaisentaitojen tärkeimpinä asioina pidetään sosiaalisten taitojen kehitystä. 
  • Työtavat: Jakso-opetus läpi koko kouluajan, omien työvihkojen tekeminen osana oppimisprosessia, kerronnan suuri merkitys opettajan opetuksessa.
  • Oppiaineet: Tavallisten kouluaineiden lisäksi steinerkoulussa on muutama oma oppiaine, kuten eurytmia ja muotopiirustus.
  • Arviointi: Oppilaat saavat sanallisen arvioinnin läpi koko kouluajan. Numeroarviointi tulee sen rinnalle yläkoulussa.
  • Luokkayhteisö: Steinerkoulussa luokkayhteisö pysyy samana jopa 13 vuotta. Luokanopettaja opettaa suurimman osan aineista ensimmäiset 8 vuotta. Sen jälkeen kaikissa aineissa on aineopettajat.
  • Vanhempain yhteistyö: myös vanhemmat ovat samassa vanhempainpiirissä jopa 13 vuotta. Kouluyhteisössä on mahdollisuus tutustua hyvin opettajiin ja toisiin vanhempiin. Yhteistyö ja vertaistuki on luontevaa.
  • Koulu on valinta. Steinerkoulu on kaikille vanhemmille tietoinen valinta. Sen johdosta koulu on ehkä selkeämmin myös 'meidän juttumme' - asia jota vanhemmat haluavat tukea ja edistää.

Steinerkoulussa opitaan samat asiat kuin muuallakin - Opetushallituksen perusopetuksen perusteet ovat myös steinerkoulujen opetussuunnitelmien takana.

Perille pääsee
montaa eri reittiä...

 

 

>> Steinerkoulupolku

 

>> Opetuksen ja kasvatuksen vaihtoehtoja: Lapsesta käsin -kirjasta sanottua

 

 

 

 

 

 

 

IKONI_mayra_vasn.png